Năm 2022 sẽ kiểm tra việc chuyển mục đích sử dụng đất tại TP. Hồ Chí Minh

Chia sẻ

Đây là nội dung nổi bật được đề cập tại Quyết định 14/QĐ-TCQLĐĐ ngày 16/02/2022 về việc ban hành kế hoạch chi tiết thực hiện kiểm tra năm 2022 của Tổng cục Quản lý đất đai.

Theo đó, kiểm tra tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa; việc chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án tại địa phương đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận từ trước 01/7/2014; kiểm tra việc thực hiện điều tra, đánh giá tài nguyên đất tại các địa phương sau đây:

– TP. Hồ Chí Minh

– Bà Rịa – Vũng Tàu

– Bình Định

– An Giang

– Long An

– Vĩnh Long

– Cần Thơ

– Kiên Giang

Đối tượng kiểm tra là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và một số tổ chức, doanh nghiệp có liên quan; thời gian thực hiện kiểm tra là từ Quý I – IV/2022.

Đồng thời, kiểm tra chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án được Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận từ năm 2015 đến nay tại Đồng Nai, Bình Thuận, Lạng Sơn, Tây Ninh, Ninh Thuận.

Cũng theo Quyết định 14/QĐ-TCQLĐĐ, từ Quý II – IV/2022 kiểm tra đột xuất đối với một số vụ việc vi phạm, nổi cộm, phức tạp qua đường dây nóng, báo chí hoặc theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và Lãnh đạo Tổng cục Quản lý đất đai…; thực hiện và chấp hành thủ tục hành chính tại một số Văn phòng Đăng ký đất đai tại các địa phương được lụa chọn kiểm tra.

Thổ Kim